Tennisbaanverwarming nu ook op basis gasverwarming

Naast het al bestaande systeem voor tennisbaanverwarming d.m.v. grondwaterverwarming, heeft Aquaco nu een alternatief systeem ontwikkeld op basis van gasverwarming.  Voordelen van het systeem op grondwaterverwarming zijn de energiezuinigheid en de lage exploitatiekosten. In sommige regio's kan of mag men echter geen gebruik maken van bronnen. Daarnaast zijn de investeringskosten voor 2 bronnen behoorlijk. Daarom biedt Aquaco nu ook het systeem aan op basis van gasverwarming. Van dit systeem zijn de investeringskosten en de onderhoudskosten lager. De energiekosten liggen hoger, maar bij een zachte winter zijn de banen toch bespeelbaar en zijn de energiekosten minimaal. Voor beide systemen geldt dat de aanleg van het systeem het voordeligste is bij nieuwe banen of bij renovatie van bestaande gravelbanen.

 

Neem voor meer informatie en referenties contact op met  De heer H.C. den Engelse van Aquaco, tel. 0481-377177 of mail naar h.denengelse@aquaco.nl

 

 

Gravelbaanverwarming bij TV Presikhaaf Arnhem

 

©Aquaco2007