Waterbehandeling

Voor een goed werkende installatie op het gebied van beregening, luchtbevochtiging, stofbestrijding en fonteinen, is een optimale waterkwaliteit beslist noodzakelijk. Water uit natuurlijke bronnen is vaak ijzerhoudend of ietwat vervuild en niet geschikt om
onbehandeld toe te passen.

Aquaco kan de kwaliteit van de beoogde watervoorziening voor u testen en bepalen of en welke behandeling van het water nodig is. Bijvoorbeeld bij kalkaanslag kan er een speciaal waterbehandelingselement worden geplaatst.